Priser


VÄLJ MAZZAGE FÖR

BÄTTRE MASSAGE!

VI ERBJUDER ETT BRETT SORTIMENT AV TJÄNSTER TILL DIG SOM FÖRETAG OCH PRIVAT PERSON


Priserna du finner härnedan gäller för behandlingar genomförda på min mottagning!

Skulle du vilja att jag genomför behandlingen på ditt företag eller hemma hos dig så, gäller det samma priser med en extra  avgift på 500 kr per besökstillfälle inom Göteborg.

MASSAGE OCH/ELLER PT

Massage 20                                          350 kr


Massage 30                                          450 kr


Massage 40                                          550 kr


Massage 50                                          650 kr


Massage 60                                          750 kr


Massage 70                                          850 kr


Massage 80                                          950 kr
.

Copyright @ All Rights Reserved